Run Competitie

In 2010 is gestart worden met een nieuwe Trimloop Competitie in het Land van Cuijk en Maasduinen. De competitie is een initiatief van drie atletiekverenigingen in deze regio.  Met dit initiatief willen wij de hardloopsport promoten en het aantrekkelijk maken voor elk niveau loper om mee te doen met deze Trimloop Competitie.

Elke afzonderlijke wedstrijdorganisatie is zelf verantwoordelijk voor haar wedstrijd. Dit geldt zowel ten aanzien van de afstanden als voor de klassementen en de prijzen.

Het seizoen 2022–2023  staan 11 wedstrijden op de wedstrijdkalender.

De organisatie van de Run Competitie is een overkoepelende organisatie, gevestigd in een Stichting;  Run  Competitie land van Cuijk en Maasduinen, die zorg draagt voor een aantal zaken.

Hieronder vallen bijvoorbeeld:

 • De promotie van de Run Competitie, door middel van publicaties in kranten, website en wedstrijdkalender.
 • Het opstellen van de diverse klassementen over de diverse afstanden.
 • Het bijhouden van de uitslagen vertaald naar punten klassement.
 • Het aantrekken van sponsoren.
 • Sponsoring van de geldprijzen en herinnering aan de competitie.
 • Website met links naar het diverse deelnemende lopen.

Competitie Reglement :

 1. De Run Competitie bestaat uit 11 lopen.
 2. Het seizoen loopt van begin augustus tot eind juli.

Er wordt een eindklassement gemaakt voor de volgende categorieën 

Categorieën Senioren
Mannen 40- Vrouwen 40-
Mannen 40+ Vrouwen 40+
Mannen 45+ Vrouwen 45+
Mannen 50+ Vrouwen 50+
Mannen 55+
Mannen 60+
 1. Om opgenomen te worden in het eindklassement worden de volgende normen gehanteerd:

Deelnamen aan minimaal 6 wedstrijden. Voor het eindklassement gelden de 8 beste klasseringen van een deelnemer.

 1. Als leeftijd wordt een peildatum van 1 aug* gehanteerd (start competitie). Aan de hand van de leeftijd op deze datum, worden de lopers ingedeeld in de diverse leeftijdscategorieën, dit geldt voor het gehele seizoen.

*Aangezien de wedstrijddatums per seizoen kunnen verschillen is er gekozen voor een vaste peildatum.

 1. Men kan op alle afstanden vanaf 4 km, punten krijgen voor het eindklassement. Het is mogelijk om op diverse afstanden punten te halen. Indien men meerdere afstanden loopt per wedstrijd dan telt de beste klassering.
 2. Puntentelling is als volgt: nummer 1 krijgt 100 punten, nummer 2 krijgt 95 punten, nummer 3 krijgt 92 punten,nummer 4 krijgt 90 punten, nummer 5 krijgt 89 punten enz..
 3. Vanaf seizoen 2019-2020 kan men tijdens de laatste loop extra punten behaald. Nummer 1 krijgt 125 punten, nummer 2 krijgt 110 punten, nummer 3 krijgt 100 punten, nummer 4 krijgt 95 punten, nummer 5 krijgt 92 punten enz.
 4. Indien meerdere atleten eindigen met hetzelfde puntentotaal, bepaalt het aantal gelopen wedstrijden de volgorde (degene met de meeste aantal wedstrijden is dan winnaar). Is er dan een gelijke stand dan wordt de klassering bepaald aan de hand van het aantal hoogste klasseringen van de gelopen trimlopen (als eerste wordt gekeken naar meeste overwinningen, daarna meeste nummer 2 klasseringen etc).
 5. Bij de Mannen zijn er geldprijzen per klassement voor de nummers 1 t/m 5. Bij de vrouwen zijn er geldprijzen per klassement voor de nummers 1 t/m 3.
Mannen Prijs Vrouwen Prijs
Mannen nr. 1 75 euro Vrouwen nr. 1 75 euro
Mannen nr. 2 50 euro Vrouwen nr. 2 50 euro
Mannen nr. 3 25 euro Vrouwen nr. 3 25 euro
Mannen nr. 4 15 euro
Mannen nr. 5 10 euro
 1. De einduitslag wordt bekendgemaakt na de laatste wedstrijd van deze runcompetitie. De prijswinnaars moeten persoonlijk hun prijs komen afhalen. Een prijswinnaar die niet bij de uitreiking aanwezig is en niet is afgemeld ontvangt geen prijs.
 2. De deelnemende verenigingen (organisators van de wedstrijden) maken aan elke loper bekend dat bij deelname aan de wedstrijd de loper automatisch in het Run competitie klassement deelneemt.
 3. Indien er gebruik gemaakt wordt van elektronische tijdregistratie, zoals chips, worden de richtlijnen van de Atletiekunie gehanteerd (artikel 165.24(f). De officiële tijd die aan de deelnemers wordt toegekend is de tijd die verstreken is tussen het startschot en het moment dat de loper de finishlijn passeert, de zogenaamde brutotijd.  De organisatie kan ter informatie de nettotijd verstrekken, maar deze wordt niet als officiële tijd beschouwd.
 4. De organisatie van de Run Competitie beslist over zaken en / of problemen aangaande de competitie, waarin door het reglement niet is voorzien.

Vereisten voor de wedstrijdorganisaties aan de Run Competitie:

 • De deelnemende wedstrijden zorgen elk voor een bijdrage om de Run Competitie te ondersteunen door middel van een geldelijke bijdrage die bestaat uit een vaste bijdrage en een bijdrage per deelnemende atleet (16+).
 • De vaste kosten bedragen 20 euro per deelnemende wedstrijd, deze dienen samen met de bijdrage van 0,20 eurocent per atleet die finisht, na de wedstrijd aan de stichting te worden voldaan. Indien onverhoopt de wedstrijd door omstandigheden niet door kan gaan, dan zal de vereniging alleen de vaste kosten moeten voldoen.
 • Tevens zorgen de diverse wedstrijdorganisaties voor een snelle uitslagenlijst met behulp van wegwed. Dit is een vereiste om zo snel mogelijk de uitslagen te kunnen verwerken.
 • Er zal voor de deelnemende wedstrijdorganisaties die niet met programma wegwed werken, voor ondersteuning gezorgd worden. Indien de vereniging hierbij ondersteuning wenst, dan zal deze hierover zelf contact opdienen te nemen met de stichting Run Competitie.
 • De overeenkomst tussen Stichting Run Competitie en de vereniging zal stilzwijgend worden verlengd. Indien de vereniging niet meer wenst deel te nemen aan de Run Competitie zal deze dit 2 maanden voor aanvang van de competitie schriftelijk aan het bestuur moeten mededelen.

Sponsoruitingen Run Competitie

Onze sponsoren zorgen ervoor dat wij de Run Competitie mogelijk kunnen maken en de vergoeding van de deelnemende verenigingen zo laag mogelijk kunnen houden. We hebben de afspraak met de sponsoren dat tijdens de deelnemende wedstrijden hun bedrijven in de vorm van spandoeken, beachvlaggen of andere manier van reclame-uiting wordt gedaan.

 • Indien u hieraan niet zou kunnen voldoen verzoeken wij u hierover contact op te nemen met het een van de bestuursleden van de Run Competitie om hierover te overleggen.
 • Voor het matchen van de deelnemers in ons bestand (lopende seizoen) en de nieuwe aangeleverde uitslagen moeten de gegevens zo volledig mogelijk zijn. Indien de deelnemers op meerdere velden (naam, adres, volledige geboortedatum) gematcht kunnen worden voorkomt dat veel handmatige correcties.
 • Het is van belang dat  de volledige geboorte datum wordt ingevuld dit ivm het werken van een peildatum (1 augustus) voor  de indeling van het  leeftijdsklassement. Deze categorieën kunnen dus verschillen van de leeftijdscategorie bij de individuele lopen.

Hoe meer gegevens wij van beide bestanden kunnen matchen (NAW, geb. datum),

hoe sneller de uitslag verwerking zal verlopen.  

 • Indien de wedstrijdorganisatie van de gelopen wedstrijd niet de voldoende gegevens ter verwerking van de uitslagen van de Run Competitie aanbied zal het bestuur hierover in overleg gaan en kan besloten worden dat de deelnemende wedstrijd uit de Run Competitie wordt genomen.
 • Het verzoek om telefoonnummers en e-mailadressen te vragen. Deze gegevens worden gebruikt om bij onduidelijkheden de lopers te kunnen benaderen en voor het verzenden van de nieuwsbrief (indien gewenst kunnen ze zich hiervoor afmelden).

Sponsors:

 • Als hoofdsponsor  en sponsor van het herenklassement Unlimited Colors.
 • Het damesklassement wordt gesponsord door Ingrid van Lieshout, Coaching Counseling Training.
 • Run2Day stelt waardebonnen ter beschikking, waarmee het prijzengeld in waardebonnen wordt verdubbeld.