Er zijn twee wijzigingen aangebracht aan het reglement. Eén wijziging betreft de laatste wedstrijd van de Runcompetitie. Tijdens de laatste loop kunnen bonuspunten worden behaald. Plaats 1 levert 125 punten op, plaats 2 110 punten, plaats 3 100 punten, plaats 4 95 punten enz. Meer informatie kun je vinden in het reglement op de website. De tweede wijziging gaat over de prijsuitreiking. Tijdens de prijsuitreiking is men verplicht om persoonlijk de prijs in ontvangst te nemen. Is men niet aanwezig, dan vervalt de prijs. https://runcompetitie.nl/regelement